Умови обслуговування

 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією sleepandgo.com.ua, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, на зазначених у пропозиції умовах як з фізичними, так і з юридичними особами .

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі про укладення з ним договору на викладених у цій Оферті умовах, а також на підставі ознайомлення з описом товару, представленим на нашому сайті.
 • «Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Пропоновані можливості в момент оформлення Замовлення. Відправлення форми Замовлення шляхом натискання (кліка) на слово «Замовити» при виборі способу оплати готівковими коштами, або оплата Покупцем іншими способами самостійно оформленого на сайті Замовлення, означає згоду Покупця з умовами цієї Оферти.
 • «Інтернет-магазин» - торгова площадка Продавця, розташована в мережі Інтернет за адресою sleepandgo.com.ua, що має в своєму контенті каталог пропонованих для продажу Товарів і інтерактивний механізм оформлення замовлення на ці Товари з зазначенням цін, іншої інформації.
 • «Сайт» - сукупність даних, доступних для перегляду Покупцями в мережі Інтернет в домені sleepandgo.com.ua.
 • «Товар» - Жіночий одяг з натуральних тканин, піжами, костюми, ночнушки, а також аксесуари та ін .;
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;
 • «Продавець» - фізична особа-підприємець, яка зареєстрована в установленому порядку на території України, яке здійснює реалізацію Товару за допомогою мережі Інтернет;
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
 • «Замовлення» - оформлена шляхом натискання (кліка) на слово «Замовити» заявка Покупця на придбання Талісмани, підтверджена Продавцем.
 1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти замовлений на умовах даного Договору Товар.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • Обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-сайт sleepandgo.com.ua

4.2. При оформленні замовлення на інтернет-сайті Продавця Покупець зобов'язується надати реєстраційну інформацію про себе:

 • Прізвище ім'я;
 • Фактична адреса доставки;
 • Адреса електронної пошти;
 • Контактний телефон (мобільний, стаціонарний).

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

4.4. З метою укладення Договору на умовах даної Оферти, а також з метою належного виконання Продавцем укладеного Договору, Покупець дає згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які Покупець надає Продавцю при оформленні Замовлення. Покупець обізнаний і згоден з тим, що з метою укладення та виконання Договору, персональні дані Покупця можуть бути передані Продавцем на умовах конфіденційності третім особам (наприклад, службам, які здійснюють доставку товару). Покупець самостійно несе відповідальність за зміст і достовірність наданих при укладанні Договору даних.

4.5. При оформленні Замовлення по телефону Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п.4.2. справжньої угоди. Ухвалення Покупцем справжніх умов здійснюється за допомогою внесення ним відповідних даних в реєстраційну форму на Інтернет-сайті або при оформленні Замовлення по телефону в усній формі. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Продавцю необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. справжньої угоди.

4.6. Справжнім Сторони визначили, що момент оформлення Замовлення Покупця є моментом укладання Договору купівлі-продажу між продавцем і покупцем на умовах, викладених в даній Оферті, а також на підставі ознайомлення з описом Товару, представленим на сайті Продавця.

4.7. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, іншої інформації про товар, перед оформленням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до менеджера Продавця по телефону +38 (099) 908-05-71 або письмово написати на E-mail: contact @ sleepandgo.com.ua

4.8. При відсутності Товару в наявності Продавець повідомляє Покупця про це. У зазначеному випадку Замовлення не рахується прийнятим до виконання. Справжнім Покупець повідомляється про випадки, при яких можливі технічні помилки, а саме: на сайті Продавця є інформація про наявність Товару, однак в наявності такої Товар відсутній. У зв'язку з цим, Замовлення прийнятим не рахується, а Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконати Замовлення і пропонує інші варіанти Замовлення, або повертає кошти Покупцеві (в разі передоплати за Товар).

 1. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем в готівковій (у разі отримання Товару на складі-магазині Продавця або відділеннях поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків - гривня.

5.2. Покупець зобов'язаний оплатити замовлений Товар в терміни, узгоджені Сторонами при оформленні замовлення.

5.3. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язується внести оплату за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.4. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця вважається виконаним з моменту списання грошових коштів в 100% розмірі з розрахункового рахунку Покупця. Прі не надходження коштів на рахунок Продавця протягом 3 робочих банківських днів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній за адресою, яка була вказана Покупцем в замовленні, де і здійснюється видача замовлення, або ж за бажанням Покупця, може бути переадресовано іншій одержувачу.

6.2. Неявка Покупця або не вчинення інших необхідних дій для прийняття товару можуть розглядатися Продавцем в якості відмови Покупця від виконання Договору.

 1. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • Продавець залишає за собою право змінювати цей договір в односторонньому порядку
 • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Продавець зобов'язаний:

 • Виконувати умови даного Договору.

7.3. Покупець має право:

 • Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • Оформити електронний Договір;
 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7.4. Покупець зобов'язаний:

 • Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • Змінений виробником зовнішній вигляд Талісмани;
 • За незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • За зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • За затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

 1. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті sleepandgo.com.ua

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

 1. Термін дії договору

11.1. Електронний Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і, якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в цьому Інтернет - магазині.